Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Garso Joga

KVIE?IAME PRAKTIKUOTI GARSO JOG?

 1/3 treniruot?s - judesio / balso pratimai

1/3 treniruot?s - balso praktika

1/3 treniruot?s - maudyn?s gong? garsuose

 

GARSO JOGA

Vienu metu protui, k?nui, sielai.

Garso Joga apjungia balso, judesio, kv?pavimo ir meditacijos saviterapines formas.

Praktik? metu laviname save kaip vientis? asmenyb?.

Judesio, tempimo ir statini? k?no pad??i? pratimai lengvai ?sisavinami, paprasti ir efektyv?s.

?ia n?ra sud?ting? jogos asan?, stov?jimo ant galvos ar kit?, panai? technik?. Efektyvumas pasiekiamas paprastomis, s?moningai atliekamomis praktikomis.

Balso pratimai teikia energingumo, skatina didesn? pasitik?jim? savimi, subalansuoja mogaus vidin? pasaul?, bei gali b?ti efektyvi kasdien? saviterapin? priemon?.

Usi?mimo pabaigoje atsipalaiduojame garsuose.

Garso Joga gali b?ti naudinga siekiant:

  • Visuomet b?ti jaunu vidumi;
  • Tur?ti var? vid?, tvirt?, elasting? k?n? ir ram? prot?;
  • B?ti visapusikai harmoninga asmenybe;
  • Vystyti s?moningum?;
  • Pasitik?ti savimi ir gyvenimu;
  • Painti ir naudoti savo balso terapines savybes;
  • Imokti paprast? k?n? lavinan?i? pratim?;
  • Imokti vidinio apsivalymo b?d?;
  • Imokti kv?pavimo technik?, laisvai, taisyklingai kv?puoti;
  • Painti ir nat?raliai lavinti vidin? energij?;
  • Imokti medituoti;
  • Pagerinti miego ir gyvenimo kokyb?;
  • Atskleisti savo k?rybikum?;
  • Painti savo tikr?j? prigimt?...

Terminas Garso joga n?ra oficialus ar turintis aikiai suformuluot? apibr?im?, ta?iau dalies praktik? itakos siekia pasaulio senov?s kult?ras.

Kam tai skirta?

Praktikuoti gali visi. Pratimai iskirtinai paprasti, juos gali lengvai atlikti ir fizini? negali? turintys mon?s, tuo pa?iu patiriant vis? pratimo teikiam? naud?.

Kvie?iami ir jauni, ir vidumi nesenstantys.

Kaip pasiruoti usi?mimui?

Rekomenduojama bent 1,5 val. b?ti po valgio.

D?v?ti m?gstamus, judesi? nevaran?ius r?bus.

Nuo ko prad?ti?

Prad?kite dabar, nuo skambu?io tel.: 8655 55254