Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

nowJapan festivalyje 2012 ir 2013

Beveik visada kai tik pagalvoju apie Japonij?, mintys apie j? man virsta iltu diugesiu manyje. Tiesiog vien m?stant apie i? al?, viduje kakas, tarsi, isitiesia, pavadin?iau, "savidisciplinos stuburu":) Gal??iau naudoti sau kaip terapij? nuo tinginyst?s ir visoki? iliuzini? svajoni?:) I ties?, Japonija - nuostabi? aur? turinti alis.

Kai 2012m. vasar? man?s papra? sudalyvauti nowJapan festivalio atidaryme, buvo malonu. Buvo malonu groti jau?iant t? paslapting?, bet skaidri? Japonijos dvasi?. Neinau, kaip pavyko tai perteikti... T? kart k?r?me kartu su Gedeminu Sederevi?ium kaip "GongSha"(Gong & Shakuhachi).

Paskaitos tema, kurios papra? man?s paskaityti, buvo "japon? Kototama ir iuolaikin?s Garso Terapijos s?sajos". Tai tema kuri mane visada jaudino ir priver?ia suklusti, ?siklausyti. Visuomet jau?iu, kaip Kototama praktika, tarsi, itirpdo ribas tarp man?s ir pasaulio, kad galiu pasijusti vienu kv?pavimu su visa Visata. Kototama garsuose yra ta nuostabi K?r?jo galia taip stebuklingai persmelkianti...

2013 ruden? v?l sulaukiau kvietimo dalyvauti nowJapan festivalyje. ? kart? "?kalb?jo" paskaityti praneim? Misogi tematika "Misogi dvasios ir k?no higiena japon? tradicijoje. i tema, i esm?s, aktuali kiekvienam mogui, nes palie?ia pa?ius universaliausius m?s? kasdienio gyvenimo aspektus.

Misogi yra asketin?s dvasios ir k?no apsivalymo praktikos, nuo ilos senov?s praktikuojamos Japonijoje. Misogi sudaro keletas skirting? etap? skirt? apvalyti, igryninti skirtingus mogaus esyb?s elementus. Tai ir stov?jimas po ledinio vandens kriokliu, ir k?no lavinimo pratimai, ir gilios meditacijos, ir speciali dieta, ta?iau pla?i?ja prasme, Misogi yra tai kas veda ? vienyb? su gamta, k?no, proto ir dvasios harmonij?.

Kvie?iame dalyvauti apsivalymo, atleidimo, susitaikymo atsiskyrime "Misogi", sodyboje prie up?s. Apie artimiausi? klauskite misogikami@gmail.com, arba tel: 8655 55254

*foto: PenkiTV kanalas

Video nuoroda: http://www.youtube.com/watch?v=rqgWvOBoGXA