Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

DAINUOJAN?I? DUBEN? KURSAI

TIBETO DAINUOJAN?I? DUBEN?(TDD) INTENSYV?S KURSAI (2 dienos)

 

Kursai skirti pradedantiesiems ir specialistams, siekiantiems giliau painti Tibeto dainuojan?i? duben?li? terapines savybes ir j? praktinio panaudojimo b?dus, technikas bei tapti labiau pasitikin?iais io meno praktikais.

i? kurs? dalyvi? skai?ius yra s?moningai ribojamas iki 4 moni? vienu metu. Tokiu b?du utikrinamas pilnas asmeninis d?mesys kiekvienam dalyviui, kiekviename mokymosi etape.

dubenys

dubenys
  iame dviej? dien? seminare maai bus kalbama apie kitus garso terapijos b?dus ir  instrumentus, visas d?mesys skiriamas Tibeto dainuojan?i? duben? panaudojimo menui.

 Kurs? programoje harmoningai persilieja teorija su praktika. Dalyvausime bendrose  TDD mokomosiose meditacijose.

 Kurso programa sudaryta remiantis daugiamete patirtimi, atsivelgiant ? pagrindinius ? men? praktikuojan?i?j? poreikius, bei daniausiai ikylan?ius klausimus.

 ie intensyv?s kursai yra ypa? naudingi jei dar tik ruoiat?s ?sigyti Tibeto dainuojant? duben?l?. Po j?, tikimyb? ?sigyti nekokybik? suma?ja iki minimumo.

ie kursai n?ra skirstomi ? emesn? ar auktesn? lygius. Id?stoma mediaga apima labai plat? ir gil? painimo spektr?.O svarbiausia, yra duodamas raktas tolesniam savarankikam augimui.

Norintiems gilinti ?g?dius kartu, ilieka galimyb? pasitobulinti lankant asmenines pamokas arba dalyvauti TDD meistrikumo grup?se.

Keletas tem? nagrin?jam? kursuose:

  • Nuo ko prad?ti?;
  • Daniausiai pasitaikan?ios klaidos;
  • Tradicin?s ir modernios TDD garso igavimo technikos ir prasm?;
  • Jei turiu tik 1-? dainuojant? duben?l??Taikymo galimyb?s;
  • TDD meditacij? tipai;
  • TDD masao formos ir technikos;
  • TDD terapinis taikymas sveikatos sutrikimus turintiems mon?ms. Ko vengti?;
  • TDD kaip kit? terapij? dalis;

Kursus galima usakyti ir ? J?s? miest?, organizacijai, kolektyvui. Esant poreikiui, didesniam nei 4 moni? ska?iui, yra galimyb? pravesti paintin?/mokom?j? vienos ar dviej? dien? Tibeto dainuojan?i? duben? taikymo meno program?.

Tibeto dainuojan?i? duben? intensyvi? kurs? kaina: 350 Lt/asm.

Kurs? datos skelbiamos svetain?s skiltyje "Renginiai" arba pasidom?kite el.p. garsoterapija@gmail.com

Tibeto dainuojantys duben?liai