Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

MAUDYN?S GONGE

Maudyn?s Gonge, tiksliau, Maudyn?s Gongo Garse - tai Garso Terapijos sesija, kai skambant gong? muzikai, tarsi maudomasi garsuose. Terminas kil?s i angliko pavadinimo "gong bath" (gongo vonia), kurio autorius Didysis Gongo Meistras Don Conreaux.

Poj?tis kuris jau?iamas po tokios gong? meditacijos danai apib?dinamas, kaip vidin?s varos, vidinio tyrumo, proto skaidrumo b?sena. Maudyni? Gonge metu danai patiriamas k?no "nebuvimo" jausmas, tarsi itirpt? begalin?je gars? j?roje.

Maudyn?se Gonge skamba ir kiti instrumentai. Tai ir Tibeto/Himalaj? dainuojantys dubenys, ir ?vair?s b?gneliai, kalimbos, dambreliai, ruti d?ut?, gamtos garsus atkartojantys instrumentai ir kt.

Gongas - laisv?s erdv?, universalioji visatos galia... ioje erdv?je n?ra vietos melui. Esu kas esu. Saugus. Atviras. Tikras. Atsiveria terp? keitimuisi, tiek dvasiniam, tiek fiziniam( kai nebelieka prieasties sirgti, nelieka ir ligos). Nat?raliai gali kilti tyro juoko pli?psnis, ar nuried?ti skaidri aara.

Gongo garsas, tai ir dvasin? energija, ir fizin? garsin? vibracija. Jis persmelkia k?n?, kiekvien? l?stel?, min?i? bei jausm? pasaul?, energin? mogaus sistem?, apvalydamas, suaktyvindamas, sustiprindamas.

Kiekvieno mogaus patyrimas yra labai individualus, asmenikas ir nepakartojamas. Kiekvienas kartas b?na vis kitoks, tai patyrimas ios akimirkos, ?ia ir dabar.

Maudyn?se Gonge gali dalyvauti tiek moni?, kiek yra norin?i?. Ta?iau tai gali b?ti ir vienas dalyvis, ir pora ar eima.

Maudyn?s Gonge vedamos visoje Lietuvoje, bet galima pasikviesti ir Jums patogiu laiku ? J?s? miest?, vent? ar rengin?.

Raimondas Binkauskas