Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

GONGAI ir REFEFINGAS - KAL?DINIS

 • Data
  12 14d. Kaune; 12 20d. Vilniuje
 • Vieta
  Kaunas 14d. ir Vilnius 20d.
 • Adresas
  "Gaja" studija, Savanori? 130A; "Studija OM" Vivulskio 41, Vilnius
 • Vedantysis
  Raimondas Binkauskas & Sigitas Povilaitis
 • Registracija
  Tel.: +370 655 55254, El.p. gongocentras@gmail.com

GONGBIRTHING (GONGAI+REBEFINGAS) tai kv?pavimo praktika gong? garsuose! DVIGUBA APSIVALYMO J?GA!

VENTINIAI KAL?DINIAI GONGBIRTHING'O VAKARAI

TEMA:
"LAISVAS ir LAIMINGAS"

KAUNE: Savanori? pr. 130A (GAJA namai) 18:00
VILNIUJE: Vivulskio g. 41 (Studija OM) 19:00

Informacija ir registracija:

+370 655 55254, el.p.gongocentras@gmail.com (Raimondas)
+370 68694952 el.p. sigitas@netradicineterapija.lt (Sigitas)

 Kiekvienas susitikimas, tai ne vien sesija, bet ir seminaras painimui, patyrimui, savikeitai. Kiekviena sesija - gilus apsivalymo ir vidin?s savireguliacijos, savikeitos procesas.

DVIGUBA APSIVALYMO J?GA! Du meistrai!

Ketverius metus kartu dirbantys ios programos k?r?jai pasidalins savo patirtimi, atsakys ? j?s? ? klausimus, pamokys ir pad?s taisyklingai praktikuoti "GongBirthing;?"

Ilgai brandinta mintis tapo nepaprastai efektyviu vidin?s savikeitos instrumentu. Apjungus dvi dvasinio apsivalymo kryptis - rytietik? kv?pavimo technik? ir garso terapijos praktik?, atsiv?r? nauja galimyb?, erdv? vidiniam pasikeitimui, transformacijai.

REGISTRACIJA B?TINA:
         
Tel.: +370 655 55254, El.p.gongocentras@gmail.com
       
Kaina 25 Eur. VIET? SKAI?IUS RIBOTAS.
Poroms ir grup?ms 20 Eu/asm.

KAUNE: Savanori? pr. 130A (GAJA namai) 18:00
VILNIUJE: Vivulskio g. 41 (Studija OM) 19:00

Informacija:

+370 655 55254, el.p.gongocentras@gmail.com (Raimondas)
+370 68694952 el.p. sigitas@netradicineterapija.lt (Sigitas)

Susitikimas kas kart kitoks, ilaisvinantis nuo sen? nebereikaling? energij?, ?sisen?jusi? m?stymo projekcij?, ?vairi? neharmoningo gyvenimo pasekmi? k?ne ir energin?je mogaus sistemoje. Tai daugiau vidinio apsivalymo ir transformacijos sesija. Kv?puojant tam tikru b?du, velniai persmelkian?i? gars? energijoje "?sijungia" vidin?s savireguliacijos mechanizmas, organizmas pats pradeda valytis nuo ?vairaus usiterimo, gr?ta visapus? harmonija.

Rytietikas kv?pavimas yra stipresnis ir intensyvesnis nei vakarietikas rebefingas, tod?l pasiymi didesniu poveikiu ir efektyvumu. Gong? garse, tarsi neapr?piamoje, velnioje, saugioje erdv?je, atsiveria visi keliai naujam, gilesniam sav?s ir savo gyvenimo suvokimui, transformacijai, realizacijai.

Seminar? veda: Raimondas Binkauskas ir Sigitas Povilaitis. Renginio trukm? ~ 2,5 - 3 val. Dalyvio ind?lis: 25 Eur., jei ateinate dviese: po 20 Eur. Registracija patvirtinama tik usiregistravus: el patu gongocentras@gmail.com, tel.: 8655 55254(Raimondas) sigitas@netradicineterapija.lt, tel.: 8686 94952(Sigitas)

GongBirthingas veikia visais lygiais: fiziniu, psichiniu ir dvasiniu:

1. Fiziniame lygmenyje kei?iasi anglies dvideginio ir deguonies kiekio santykis kraujyje, tai veikia ir kit? chemini? element? pusiausvyr? organizme, d?l to ger?ja savijauta ir vis? organ? veikla, valosi organizmas.

2. GongBirthingas palie?ia giliausius s?mon?s ir pas?mon?s lygius. Giliai taisyklingai kv?puojant, ieina per daugel? met? kaup?sis stresas ir pradedama sveikti.

3. Dvasiniu lygiu GongBirthingas gydo siel?, nes kei?iasi poi?ris ? gyvenim?, mintys, tikslai.

GongBirthingas didina gyvenimo diaugsm? ir protin? aktyvum?, suteikia energijos ir valumo. Svarbiausia teikia gyvybin?s energijos, nes harmonizuoja jos tek?jim? energiniais kanalais.

gongocentras@gmail.com, tel.: 8655 55254(Raimondas) sigitas@netradicineterapija.lt, tel.: 8686 94952(Sigitas)


Raimondas Binkauskas - gongo bei garso terapijos pradininkas Lietuvoje, ?vairi? garso terapijos program? autorius. Labiausiai gilinasi ? garso erdv?s suk?rim?, kaip terp?s, kurioje palie?iamas vidinis mogaus gylis.

Raimondas studijavo su Khoomii dainavimo meistrais Michael Ormiston, Candida Valentino, Grand Gong meistru Don Conreaux, Chi Kung meistru Toby Jacobs ir kitais pasaulyje garsiais mokytojais.

Raimondas Binkauskas aktyviai dalyvauja ?vairiuose k?rybiniuose, eksperimentiniuose projektuose, rengia meditacines garso keliones, groja meditacin?s muzikos koncertuose.

Sigitas Povilaitis:

Sigitas Povilaitis yra vienas pirm?j? Reiki Meistras Mokytojas pagal Reiki Usui Shiki Ryoho nat?ralaus gydymo sistem? Lietuvoje, Tibetans Reiki Meistras Mokytojas pagal tibetie?i? nat?ralaus gydymo sistem?. Sankt Peterburge baig? Tarptautin? medicinin?s parapsichologijos ir netradicini? gydymo metod? mokykl? Tibeto nemirtingumo mokykla", bekontaktinio bioenergetinio masao kursus pagal Diunos Davitavili sistem?, yra rytietiko rebefingo pradininkas Lietuvoje, mok?si Altajaus aman? gydymo technik?, japonik? Reiki harmonijos atstatymo technik? pagal Usui Reiki Ryoho sistem?, praktikuoja Dzogchen praktik?.