Garsuose atsiveria vidinÄ—s Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

1. Kaip reikia pasiruošti prieš garso seans??
Prieš garso seans? rekomenduojama bent 1,5 val. b?ti nevalgius. Po seanso naudinga gerti daug skys?i?. Pageidautina, kad tur?tum?t šiltesn? antklod?(neb?tina), nes atsipalaidavus k?nui gali b?ti v?su. Norintys gali atsinešti ir savo paklot? (turistin?, jogos ar tiesiog medžiagin? kilim?l?). D?v?kite judesi? nevaržan?i? aprang?.

 
2. Ar galima dalyvauti garso seanse su sveikatos sutrikimais?
Esant sveikatos sutrikimams dalyvauti galima, ta?iau ne visada, tod?l b?tina apie tai pasikalb?ti su garso seanso vedan?iuoju prieš garso seans? arba telefonu prieš registruojantis.

  
4. Ar galima dalyvauti garso seanse besilaukian?ioms moterims?
Po 3-io n?štumo m?n. galima dalyvauti apie tai pranešus garso seanso vedan?iajam prieš garso seans?. Geriausiai, jei apie tai pasikalb?tum?te su garso seanso vedan?iuoju telefonu, prieš registruojantis.

 
5. Ar reikalinga ankstesn? meditacin? ar kita dvasin? patirtis norint dalyvauti garso seanse?
Jokia patirtis neb?tina.

 
6. Kokio amžiaus vaikai gali dalyvauti garso seanse?
Garso seanse grup?je dalyvavo vaikai nuo 3 iki 87 met?.

 
7. Kaip dažnai galima dalyvauti garso seansuose?
Kiek širdis geidžia.